PHONG CHO THUÊ:
– Loại nhà: nha cho share
– Giá tiền: $100/week
– Bill: share bill
– Đặt cọc: 4 weeks
– Khu vực: Footscray
– Giao thông: gan Footscray station, tam 4’ Di bo
– Nội dung khác: Nha Toan sinh dzien, phong available now
Liên he: 0452461980

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here